به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • اطلاعیه

نحوه ارائه درخواست

به اطلاع کلیه موسسات فرهنگی و هنری می رساند تمامی درخواستها صرفاً از طریق مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه به این دبیرخانه ارسال می‏ گردد. لذا درخواست مستقیم موسسات فرهنگی و هنری در این دبیرخانه ثبت نمی گردد.

کلیه موسسات تهرانی و شهرستانی ضمن مطالعه مطالب و تکمیل صورتجلسات، اساسنامه، فرم ها و... مندرج در این پایگاه اینترنتی، مراتب را به پیوست نامه ای به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل نمایند.

تذکر1: تمامی صورتجلسات می بایست در سه نسخه با امضاء اصل کلیه اعضاء موسسه(بر روی هر 3 نسخه) و بر روی سر برگ موسسه تایپ شود.

تذکر 2: در خصوص اساسنامه ها امضاء اصل بر روی تک تک صفحات اساسنامه و بر روی هر سه نسخه الزامی است.مراحل انجام ثبت تغییرات اساسنامه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

*جهت اطلاع*

مراحل انجام ثبت تغییرات اساسنامه در اداره ثبت شرکتها و مو سسات غیر تجاری تهران

(پس از تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدور نامه خطاب به اداره ثبت شرکتها):

با توجه به توضیحات ارباب رجوعانی که به اداره ثبت شرکتها مراجعه نمودند جهت آشنایی مراحلی که باید برای ثبت تغییرات موسسه پشت سر گذاشته شود در ذیل میآید. ذکر این موارد جهت آشنایی مقدماتی و قبل از اقدام است. شایان ذکر است سئوالات و مشکلات احتمالی کار با سامانه اداره ثبت شرکتها را صرفاً با کارشناسان اداره ثبت شرکتها مطرح فرمایید.

نشانی اداره ثبت شرکتها در تهران: تقاطع بلوار میرداماد و اتوبان مدرس-

تلفن: 22268899- 22268983-22268987

راهنمای سایت ثبت شرکتها: http://irsherkat.ssaa.ir/Help/help.minutes.htm

 

·        مراجعه به سایت اداره ثبت شرکتها و انجام مرحله تغییرات اساسنامه

·        تأیید پیامکی اداره ثبت شرکتها مبنی بر پذیرش و همچنین ارائه شماره پیگیری

·        پرینت تأییدیه که دارای بارکد است.

·        مراجعه به اداره پست و ارسال اصل صورتجلسه حداکثر در مهلت 3 روز(بارکد دریافتی باید روی پاکت چسبانده شود)

·        تأیید پیامکی اداره ثبت مبنی بر دریافت صورتجلسه

·        تأیید پیامکی اداره ثبت مبنی بر ارجاع به کارشناس

·        تایید پیامکی اداره ثبت مبنی بر تایید اولیه صورتجلسه

·        مراجعه به سایت اداره ثبت با استفاده از شماره پیگیری(بخش پیگیری تغییرات)

·        پرینت آگهی پذیرش صورتجلسه مورد نظر از سایت اداره ثبت

·        مراجعه حضوری مدیر عامل یا وکیل به سالن شمار ه1 اداره ثبت شرکتها به همراه پرینت آگهی پذیرش دارای بارکد

·        اخذ نوبت رسیدگی به تغییرات از دستگاه نوبت دهی(سالن1)

·        مراجعه به کارشناس مربوطه و تایید ایشان(سالن 1)

·        مراجعه به اداره پست مستقر در همان ساختمان و دریافت پاکت و واریز وجه(سالن3)

·        مراجعه به بانک و پرداخت حق الثبت از طریق دستگاه (سالن 3)

·        دریافت نوبت دفتر الکترونیکی تغییرات از دستگاه نوبت دهی (سالن1)

·        تایید کارشناس دفتر الکترونیکی (سالن1)

·        مراجعه به کارشناس اسکن و ارسال نهایی باجه 12(سالن 1)

·        ممهور نمودن به مهر برجسته توسط کارشناس باجه 11(سالن 1)

·        مراجعه به اداره پست مستقر در ساختمان و تحویل مدارک(سالن 3)

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد