اخبار ویژه

دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، چهارمین کارگاه تخصصی- آموزشی کارشناسان مؤسسات فرهنگی و هنری استان‌ها را از تاریخ 95/2/28 تا 95/2/29 برگزار می‌نماید.
موافقت با تاسیس 295 موسسه فرهنگی و هنری در سال 94
هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی طی ١٧ جلسه در سال 94 با تاسیس 295 موسسه فرهنگی و هنری موافقت نموده است.
قابل توجه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
موافقت با تاسیس 295 موسسه فرهنگی و هنری در سال 94
هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی طی ١٧ جلسه در سال 94 با تاسیس 295 موسسه فرهنگی و هنری موافقت نموده است.
هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی طی 17 جلسه در سال 93 با تاسیس 347 موسسه فرهنگی و هنری موافقت نموده است.
قابل توجه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها
دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، چهارمین کارگاه تخصصی- آموزشی کارشناسان مؤسسات فرهنگی و هنری استان‌ها را از تاریخ 95/2/28 تا 95/2/29 برگزار می‌نماید.
عکسهای کارگاه آموزشی
عکسهای کارگاه آموزشی کارشناسان موسسات فرهنگی و هنری استانها اردیبهشت 94 مشهد مقدس
دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، سومین کارگاه تخصصی- آموزشی کارشناسان مؤسسات فرهنگی و هنری استان‌ها را از تاریخ 94/2/9 تا 94/2/11 برگزار می‌نماید.
انتصاب مجدد جناب آقای مهدی محمدی  به سمت دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی
نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی به استناد بند 3 ماده 11 و 12 فصل چهارم ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم جنابعالی به عنوان عضو و دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی به مدت دو سال منصوب می‌شوید.
صفحه ۱ از ۲ ۲